Fra udsat til ansat

Spydspidsens formål er at skabe rammerne for, at de unges potentiale kan udvikles konstruktivt og at de unge kan opnå tillid til deres faglige evner. Det er Spydspidsens mål at give de unge et meningsfuldt indhold i hverdagen og på den måde skabe grobund og motivation for udviklings- og forandringsprocesser i de unges liv. Når de unge er tilknyttet Spydspidsen får de indsigt i arbejdsmarkedets vilkår og udvikler en forståelse for sammenhængen mellem krav, engagement, ansvar og muligheder. På den måde tilbyder Spydspidsen rammerne for, at de unge får mulighed for at afprøve og overveje eventuel fremtidig erhvervs- og uddannelsestilknytning og udvikle deres sociale kompetencer i sammenspil med kolleger.

Spydspidsens holdning og erfaring er, at målgruppen er unge mennesker med et stort uforløst potentiale eller et potentiale, som er blevet brugt uheldigt.

”Det har været dejligt at have frit valg på alle hylder med, hvad du ville være. Imens jeg har været i Spydspidsen, har jeg været i et fritidshjem, i en slikbutik og her i Bodyshop,” Sarah, 17 år

Spydspidsens resultater viser, at halvdelen af de unge kommer i uddannelse, i lære eller i almindeligt arbejde efter endt forløb i Spydspidsen. 59 procent af de unge, der indskrives i Spydspidsen med misbrug, mindsker eller holder helt op med at ryge hash. Kun fire ud af 63 unge, som i 2012 havde begået kriminalitet inden indskrivningen i Spydspidsen, har begået kriminalitet under deres forløb i Spydspidsen. Det er en reduktion på 94 procent.

”Det er et af de mest succesfulde tilbud, vi har til unge kriminelle. Job og uddannelse er afgørende for, at vores udsatte unge kommer videre i livet og får en succesoplevelse af, at der er brug for dem. Det ruster dem til at fravælge de kriminelle miljøer,” Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune. Berlingske 21. juni 2013

Her kan du læse mere om, hvad du kan bruge Spydspidsen til, hvis du er sagsbehandler, kontaktperson, ung eller forælder til en ung eller en virksomhed, der har interesse i at få en ung i praktik.

 
Med venlig hilsen

Spydspidsen